Venecija, 2014.VI

Venezia

Venecija 1
1. Giudecca nuo Zattere agli IncurabiliFlash |  HTML5

Venecija 3
2. Canal Grande, La PescariaCa' d'OroFlash |  HTML5

Venecija 3
3. Canale di S. Marco nuo GiardiniFlash |  HTML5

Venecija 2
4. Canale di S. Marco nuo GiardiniFlash |  HTML5